ซิมเบอร์สวย เบอร์สวย
 
คำค้นหายอดนิยม
 
เบอร์มงคลตามวันเกิด
 
 
เบอร์ตามราคา
 
footer

ผลการค้นหา เบอร์สวย เบอร์มงคล ราคา 5001-7000 บาท

: (ค้นหา 4 ตัวท้าย และมีเลข 4 ตัวนี้ในเบอร์)
: (ค้นหา 4 ตัวท้าย และมีเลข 4 ตัวนี้ในเบอร์)

Art true เลขมงคล เบอร์สวย ทางเราขายเบอร์โทรศัพท์มาเป็นเวลามากกว่า10ปี แล้วได้รับความน่าเชื่อถือไม่เคย หลอกลวงลูกค้า คุณลูกค้าได้รับเบอร์ทุกท่าน ผลการตอบรับดีมาก

 

TRUE  AIS  DTAC  เป็นผู้นำที่มีพลวัตระดับแนวหน้าในด้านเทคโนโลยี   นวัตกรรมใหม่ ๆ และการให้บริการที่มีคุณภาพเหนือระดับ  ในธุรกิจโทรคมนาคมไร้สาย สัญญาณครอบคลุมกว่า คุณจึงมั่นใจในคุณภาพสัญญาณ ได้ ซึ่งทาง Art True เบอร์สวย เบอร์มงคลได้มอบเบอร์โทรศัพท์ ที่มีหลากหลายเบอร์ให้ท่านเลือกสรร มีให้เลือกดังรายการต่อไปนี้


ทาง Art true  จำหน่าย ซิมโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าย True Move  AIS  DTAC  MYbyCAT   TOT3G  PENGUIN  คุณลูกค้าที่ซื้อเบอร์จากเราไป สามารถ “ย้ายค่ายไปอยู่ค่ายไหนก็ได้”ตามกฎหมายที่ กฎหมาย - สำนักงาน กสทช.  ดูแลอยู่
เลขมงคลที่เราจัดจำหน่าย เป็นเลขศาสตร์ที่ใช้กันมานานแล้วได้ผลดี

 

เบอร์ผลรวม

เบอร์โทรศัพท์
ราคา
เครือข่าย
082-614-1598
6,599
TRUE
096-287-6654
5,500
TRUE
096-287-6545
5,500
TRUE
098-6165987
6,999
AIS
096-929-8994
6,900
TRUE
088-651-4936
5,900
TRUE
088-656-9549
5,500
TRUE
088-642-9649
5,900
TRUE
088-653-5963
5,500
TRUE
088-656-9169
6,500
TRUE
088-649-9454
6,500
TRUE
088-642-6519
5,500
TRUE
088-639-2596
6,500
TRUE
088-623-9649
6,500
TRUE
088-624-6364
6,500
TRUE
088-639-9241
6,500
TRUE
084-292-6596
6,500
TRUE
084-295-6498
6,500
TRUE
096-691-9949
5,900
TRUE
080-356-9591
6,500
TRUE
080-3699294
6,500
TRUE
095-9142998
5,500
AIS
080-363-6396
6,500
TRUE
082-696-5549
6,900
TRUE
083-2459193
5,500
TRUE
064-3989245
6,900
TRUE
06-4552-4636
5,500
TRUE
065-882-9196
5,500
TRUE
065-824-9598
6,900
TRUE
082-564-2953
6,999
TRUE
09-9595-6979
5,500
TRUE
09-95979695
5,500
TRUE
086-354-2398
5,999
AIS
082-9624293
6,900
TRUE
09-9889-5549
6,500
TRUE
09-9695-9798
6,500
TRUE
09-9695-9298
5,500
TRUE
08-55595524
5,500
TRUE
095-493-9497
6,900
TRUE
09-6009-9060
6,900
TRUE
065-163-9294
5,999
DTAC
09992-79989
6,000
TRUE
09990-29959
6,000
TRUE
09990-29599
6,000
TRUE
09990-29499
6,000
TRUE
09990-29699
6,000
TRUE
09990-29969
6,000
TRUE
086-359-6629
5,999
AIS
08-4334-3322
5,500
AIS
087-708-8707
6,500
DTAC
064-359-1593
6,900
TRUE
097-289-4568
6,900
TRUE
063-989-2898
5,500
TRUE
09-98942997
5,900
TRUE
061-4465399
6,999
AIS
096-651-4941
6,900
TRUE
063-789-1135
6,900
TRUE
091-789-8187
6,900
TRUE
063-789-6070
6,900
TRUE
091-789-6768
6,900
TRUE
064-889-7877
5,900
TRUE
064-416-6429
5,999
AIS
095-924-9455
5,500
TRUE
09996-73337
5,500
TRUE
080-2563696
5,900
TRUE
095-296-4696
5,900
TRUE
096-954-6364
5,500
TRUE
06-41495964
6,500
TRUE
063-929-9288
5,900
TRUE
098-6944514
6,699
AIS
098-6941987
5,999
AIS
098-4456539
5,999
AIS
093-5192878
5,999
AIS
093-6929659
6,999
AIS
065-9959366
6,999
AIS
098-6939946
5,599
AIS
098-4593987
5,999
AIS
065-9946936
5,999
AIS
093-6922892
5,999
AIS
096-956-6979
6,999
TRUE
065-195-4163
6,599
AIS
097-262-9465
6,599
TRUE
080-396-4965
5,999
TRUE
083-995-9693
5,999
TRUE
065-162-4445
6,599
AIS
064-395-1945
5,999
AIS
065-169-5159
5,999
AIS
090-9449156
5,699
AIS
065-141-5662
6,599
AIS
064-369-8954
6,999
AIS
088-629-9539
5,999
TRUE
061-3594959
5,599
AIS
096-326-5163
5,999
TRUE
086-351-5692
6,599
AIS
085-825-4265
5,999
TRUE
096-795-6698
5,999
TRUE
084-163-5492
5,999
TRUE
065-163-9263
6,500
DTAC
065-163-6392
6,599
DTAC
096-354-6391
5,999
TRUE
064-365-9414
5,999
AIS
064-395-6516
6,999
AIS
065-142-9699
6,999
AIS
081-469-7915
6,999
TRUE
064-369-5451
5,999
AIS
065-163-9492
5,999
DTAC
064-394-1559
5,599
AIS
065-194-2463
6,999
AIS
065-163-9429
6,999
DTAC
090-9449959
5,599
AIS
080-946-6595
5,999
TRUE
096-9989949
6,999
TRUE
065-194-9354
5,999
AIS
064-365-1995
6,999
AIS
096-635-6369
5,999
TRUE
065-194-6954
5,999
AIS
064-395-9455
6,999
AIS
064-391-5941
5,999
AIS
064-464-5256
6,500
TRUE
064-395-9159
6,999
AIS
064-162-9878
5,999
TRUE
082-998-9636
5,999
TRUE
090-951-4695
5,999
TRUE
065-824-5698
6,599
TRUE
094-151-9936
5,999
AIS
083-996-3695
5,999
TRUE
065-824-6562
6,999
TRUE
064-365-5154
6,599
AIS
082-623-5163
6,999
TRUE
0836824565
5,900
TRUE
0824544963
5,999
DTAC
0963563924
6,999
TRUE
0824491563
6,999
DTAC
095-916-9539
5,999
TRUE
0961789516
5,999
TRUE
0968282939
5,900
TRUE
0642699265
5,999
TRUE
0805635624
5,999
DTAC
065-162-9642
5,900
DTAC
0989516654
5,900
AIS
0929614559
5,999
AIS
0851546442
5,999
DTAC
0934515955
5,900
AIS
0635419544
6,900
DTAC
0894559642
5,900
DTAC
0825623619
5,900
TRUE
0832365426
6,500
TRUE
0885546514
6,999
AIS
065-146-4592
5,999
AIS
062-624-4144
5,999
DTAC
064-554-9562
6,900
AIS
06-3565-5441
6,500
AIS
086-356-5162
6,599
AIS
090-9449554
5,699
AIS
090-892-9879
6,999
TRUE
095-365-6423
6,999
TRUE
095-194-1591
5,999
TRUE
082-445-3942
6,500
DTAC
082-649-9142
5,999
TRUE
064-656-1944
5,999
AIS
085-549-3542
6,999
AIS
095-787-9295
5,999
TRUE
064-393-5545
5,999
AIS
063-954-6159
5,999
TRUE
064-556-9244
6,500
AIS
064-514-9642
6,999
AIS
064-539-5562
6,999
AIS
085-564-6366
5,999
AIS
095-363-2655
6,500
TRUE
095-416-9442
5,999
TRUE
083-614-2989
6,999
TRUE
096-994-9364
5,999
TRUE
064-265-4162
5,999
AIS
096-142-9655
6,900
TRUE
096-961-5691
6,500
TRUE
083-936-2942
6,999
TRUE
096-932-4154
5,900
TRUE
065-553-5642
6,900
AIS
08-3229-5624
6,999
AIS
094-515-6282
5,999
AIS
082-296-5941
6,999
AIS
063-778-7797
5,900
TRUE
063-553-6654
5,999
AIS
063-556-1942
6,999
AIS
063-556-1924
6,999
AIS
063-564-1924
6,999
AIS
065-163-9236
6,599
DTAC
063-554-1564
6,500
AIS
090-532-4545
5,900
AIS
098-396-4542
5,999
AIS
08-1133-7888
5,900
AIS
064-241-6593
6,900
TRUE
090-532-6515
6,999
AIS
089-356-3236
6,999
AIS
089-355-4236
6,999
AIS
089-354-4236
6,500
AIS
090-265-4951
5,999
TRUE
063-956-1941
5,999
TRUE
063-956-4162
5,999
TRUE
095-415-5653
5,900
TRUE
063-654-4451
6,999
AIS
064-141-4636
6,999
TRUE
094-614-6599
5,900
DTAC
096-964-9694
6,999
TRUE
092-519-6642
6,900
AIS
096-659-4691
6,500
TRUE
095-239-5144
6,900
AIS
090-245-5142
6,999
TRUE
090-245-1964
6,500
TRUE
090-295-6514
5,999
TRUE
090-246-4591
5,999
TRUE
090-246-5519
5,999
TRUE
096-696-4541
5,900
TRUE
096-691-5919
5,900
TRUE
085-546-2824
6,999
TRUE
09-6454-4241
6,999
TRUE
099-295-6324
6,999
DTAC
064-365-5916
6,599
AIS
082-641-5549
6,999
TRUE
0864455542
5,999
AIS
0885991451
5,999
AIS
0864665563
5,999
AIS
0864644159
6,999
AIS
082-659-3241
6,999
TRUE
06-3564-5914
6,500
AIS
063-914-4591
5,999
DTAC
082-626-6561
6,599
TRUE
096-829-5428
5,999
TRUE
099-889-5496
6,500
TRUE
065-142-9936
6,999
AIS
088-651-5659
6,500
AIS
06-41945146
5,900
TRUE
064-394-6454
6,999
AIS
065-195-6661
6,999
AIS
062-925-1456
6,500
DTAC
083-296-5441
6,599
DTAC
เบอร์โทรศัพท์
ราคา
เครือข่าย
099-889-5495
5,500
TRUE
06-3565-4946
6,900
AIS
099-595-6693
6,900
TRUE
090-9449-287
5,599
AIS
06-4645-1566
6,999
TRUE
09-4151-6642
6,599
TRUE
088-555-6142
5,999
AIS
063-964-6654
6,999
TRUE
063-989-1936
6,900
TRUE
064-364-9151
6,999
AIS
09-6893-6959
5,999
TRUE
062-554-2915
5,999
AIS
062-695-4566
6,999
DTAC
083-516-6924
6,999
AIS
065-196-5662
6,999
DTAC
065-163-9466
6,599
DTAC
065-163-6649
6,999
DTAC
082-556-9423
5,999
TRUE
082-569-6463
6,999
TRUE
095-162-4246
6,599
AIS
083-892-6566
6,999
TRUE
082-659-5653
6,999
TRUE
083-894-2699
6,999
TRUE
083-829-5998
5,999
TRUE
083-463-9926
6,500
TRUE
082-665-9629
6,999
TRUE
083-829-2966
6,999
TRUE
083-829-8224
6,999
TRUE
083-895-3536
6,999
TRUE
094-163-6629
6,999
AIS
095-464-4239
6,999
DTAC
065-163-9394
6,599
DTAC
083-825-5456
6,999
TRUE
083-829-2644
6,599
TRUE
065-194-1695
6,599
DTAC
082-646-1562
6,999
TRUE
083-889-9945
6,599
TRUE
082-561-5594
5,999
TRUE
083-829-9544
6,599
TRUE
065-898-9544
5,999
TRUE
083-896-5966
6,500
TRUE
083-828-2466
6,999
TRUE
083-892-6646
6,599
TRUE
064-442-4146
6,999
TRUE
083-892-9554
6,999
TRUE
063-895-9566
6,999
TRUE
064-615-3966
6,999
TRUE
083-895-9655
6,999
TRUE
083-892-8266
6,999
TRUE
083-892-4699
5,999
TRUE
065-194-9592
5,999
AIS
082-561-9562
6,999
TRUE
083-828-9266
6,999
TRUE
083-459-6563
6,599
TRUE
063-824-6966
6,999
TRUE
084-193-9826
5,999
TRUE
080-356-5514
5,999
TRUE
097-249-9939
6,999
TRUE
064-536-4298
5,999
TRUE
064-142-9798
6,999
TRUE
083-828-2998
6,599
TRUE
085-535-5978
6,999
TRUE
085-519-8297
6,999
TRUE
064-419-6597
5,999
TRUE
083-515-6698
6,999
TRUE
064-465-9296
6,999
TRUE
081-469-9194
6,999
TRUE
082-641-6963
5,999
TRUE
083-514-6963
6,999
TRUE
065-194-2287
5,999
AIS
065-149-9699
6,999
AIS
065-153-9939
5,999
AIS
083-515-9298
6,999
TRUE
082-619-5919
5,999
TRUE
082-615-5698
6,999
TRUE
083-516-5598
5,999
TRUE
090-242-6663
6,599
TRUE
082-623-9292
6,599
TRUE
097-142-4241
6,999
TRUE
083-429-4595
6,999
TRUE
091-789-1869
5,999
TRUE
065-163-9264
6,999
DTAC
065-163-9426
6,999
DTAC
065-163-6492
6,999
DTAC
082-642-9461
6,999
TRUE
082-569-1641
6,599
TRUE
083-514-4953
6,999
TRUE
083-514-4593
6,999
TRUE
094-165-6649
6,999
AIS
099-626-4144
5,999
TRUE
082-564-6194
6,599
TRUE
081-469-4594
6,999
TRUE
083-516-5949
6,599
TRUE
094-194-5392
5,999
AIS
095-994-1936
6,999
AIS
082-665-6461
6,999
TRUE
083-829-5992
6,999
TRUE
083-892-9445
6,999
TRUE
083-889-1456
6,999
TRUE
083-829-2994
6,999
TRUE
083-898-9298
6,999
TRUE
083-892-2982
5,999
TRUE
083-828-7998
6,999
TRUE
083-829-8966
6,599
TRUE
063-889-5556
6,999
TRUE
065-162-9592
5,999
DTAC
064-429-4592
6,999
TRUE
082-615-4469
5,999
TRUE
065-163-9362
6,500
DTAC
083-514-4961
6,500
TRUE
083-246-9414
6,999
TRUE
082-625-4455
5,999
TRUE
083-892-5654
6,500
TRUE
082-594-9562
6,999
TRUE
082-564-6649
6,999
TRUE
083-894-6299
5,999
TRUE
088-698-8892
6,999
TRUE
083-896-6553
6,599
TRUE
083-528-9599
6,999
TRUE
084-269-4442
5,999
TRUE
083-895-2654
5,999
TRUE
085-529-6665
6,999
TRUE
083-896-9299
5,599
TRUE
083-892-8224
5,999
TRUE
083-829-2942
5,999
TRUE
083-879-4199
6,999
TRUE
083-895-1995
6,999
TRUE
085-595-5498
5,999
TRUE
084-241-6644
5,999
TRUE
064-329-1414
6,599
TRUE
083-896-2665
6,999
TRUE
082-591-5142
6,999
TRUE
083-896-9554
6,999
TRUE
084-256-4554
5,999
TRUE
08-2559-6649
6,999
TRUE
08-2564-9894
5,999
TRUE
099-626-4491
6,999
TRUE
064-169-5919
5,999
TRUE
082-559-2964
5,999
TRUE
082-656-9961
6,599
TRUE
082-615-6498
5,999
TRUE
081-469-9549
6,999
TRUE
081-469-6462
6,999
TRUE
083-459-8951
6,999
TRUE
082-561-9416
5,999
TRUE
082-664-9596
6,999
TRUE
083-514-1635
6,599
TRUE
083-515-4496
5,999
TRUE
082-659-5169
6,999
TRUE
083-828-2441
6,599
TRUE
082-619-3569
5,999
TRUE
081-469-6591
5,999
TRUE
083-897-9466
6,999
TRUE
083-898-2944
6,999
TRUE
083-898-9924
6,599
TRUE
083-829-9662
6,999
TRUE
083-892-6355
6,599
TRUE
082-615-4594
6,599
TRUE
083-265-1964
6,599
TRUE
082-645-9924
6,999
TRUE
082-596-1424
5,999
TRUE
083-269-9151
6,999
TRUE
085-529-3535
6,999
TRUE
083-829-4662
6,599
TRUE
083-829-6449
6,599
TRUE
083-828-2629
6,599
TRUE
090-894-4545
6,999
TRUE
083-249-6419
6,999
TRUE
083-245-9492
5,999
TRUE
082-645-9561
6,999
TRUE
082-664-5492
6,999
TRUE
064-454-6962
6,999
TRUE
082-559-5561
6,599
TRUE
064-416-5929
6,999
TRUE
082-664-5429
6,500
TRUE
082-556-9164
6,999
TRUE
082-646-5153
6,999
TRUE
082-614-4951
6,999
TRUE
064-539-2299
5,999
TRUE
084-256-5599
6,599
TRUE
082-649-5942
6,599
TRUE
082-649-5195
6,599
TRUE
090-894-9559
6,999
TRUE
064-663-2299
5,999
TRUE
083-896-5955
5,999
TRUE
083-892-2654
6,999
TRUE
090-263-9992
6,999
TRUE
083-895-4542
6,599
TRUE
083-889-5595
6,599
TRUE
090-236-9992
6,500
TRUE
082-616-5142
5,999
TRUE
083-893-5515
6,599
TRUE
064-263-6993
6,999
TRUE
083-498-2445
6,500
TRUE
064-465-2299
6,599
TRUE
083-514-1653
5,999
TRUE
090-269-3636
5,999
TRUE
082-664-6594
6,999
TRUE
082-556-6549
6,999
TRUE
083-516-1569
5,999
TRUE
082-619-4246
6,999
TRUE
083-265-5691
6,999
TRUE
082-559-4561
6,599
TRUE
082-594-5462
5,999
TRUE
082-646-5392
6,999
TRUE
083-515-6629
6,999
TRUE
083-892-6955
6,999
TRUE
083-892-9699
6,999
TRUE
083-898-8955
6,999
TRUE
083-269-4451
6,999
TRUE
082-646-5461
6,599
TRUE
065-146-6239
5,999
DTAC
082-561-5419
6,999
TRUE
082-624-5962
6,599
TRUE
082-569-5597
6,999
TRUE
082-561-5491
5,999
TRUE
083-825-9654
6,999
TRUE
095-445-5141
6,999
AIS
090-965-6989
5,999
TRUE
099-596-9141
5,999
TRUE
083-829-8994
5,999
TRUE
082-665-5694
6,999
TRUE
082-594-6295
6,999
TRUE
083-498-2655
6,999
TRUE
064-692-3653
6,999
TRUE
065-145-6442
6,999
DTAC
065-149-5459
6,999
DTAC
065-145-1442
6,999
DTAC
080-956-4787
5,999
TRUE
096-961-9454
6,999
TRUE
082-536-4663
5,999
TRUE
063-61-78951
6,999
AIS
097-239-6569
6,999
DTAC
063-61-78942
6,999
AIS
065-169-2246
5,999
DTAC
065-163-2954
6,599
AIS

ติดต่อ โทร: 095-159-6595 , 0896999951
ติดต่อ LINE id : 0809006666​ , arttrue95


สั่งซื้อเบอร์ง่ายๆ

1 ) เลือกเบอร์ (กรุณาโทร หรือ LINE เช็คเบอร์ )
2 ) โอนเงินยืนยันการสั่งซื้อ
3 ) รับเบอร์พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ Ture รับเบอร์ที่ศูนย์ทรูใกล้บ้าน
Dtac รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS
AIS รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS

กฎกติกาการสั่งซื้อ

  • รับจองสินค้า กำหนดระยะเวลา 24 ชม. หากไม่มีการชำระค่าสินค้าเข้ามา ขอสงวนสิทธิ์ปลดจอง
  • หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพื่อเติม โทร.0809006666 ได้ทันที
  • กรุณาเช็คสินค้าและเปิดใช้งานภายใน 9 วัน หลังจากได้รับซิม
  • ยินดีรับผิดชอบคืนเงินเต็มจำนวน หากซิมใช้งานไม่ได้ ภายใน 9 วันหลังจากได้รับซิม
  • หากลูกค้าไม่ตรวจสอบ เกิน 9 วันหลังจากได้รับซิม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  • กรุณาเช็คเบอร์ให้มั่นใจก่อนซื้อและชำระค่าสินค้า หากมีการส่งหรือทำเอกสารโอนชื่อเรียบร้อย จะไม่รับเปลี่ยนเบอร์ทุกกรณี

หมายเหตุ ซื้อ 10 เบอร์ ลด 50% ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ ภาณุสิษฐ์ 0813095951 ,080-900-6666,089-6999951