ซิมเบอร์สวย เบอร์สวย
 
คำค้นหายอดนิยม
 
เบอร์มงคลตามวันเกิด
 
 
เบอร์ตามราคา
 
footer

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ไทย/เลข EMS

ที่ลิงค์นี้ -->  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ Kerry

ที่ลิงค์นี้ -->  https://th.kerryexpress.com/th/track/

 

ชื่อลูกค้า : คุณ โชติรส / เบอร์ที่ขาย : 083-XX6-6466

จัดส่ง 22/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 088-XX1-5659

จัดส่ง 18/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณฐภาส์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-3945

จัดส่ง 17/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ แฟชั่นไอร์แลนด์​

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชาติชาย(aum) / เบอร์ที่ขาย : 096-XX3-7898

จัดส่ง 16/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล อุบลราชธานี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุนทร(jintana) / เบอร์ที่ขาย : 096-XX5-9553

จัดส่ง 15/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โรบินสัน ตรัง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พงศกร / เบอร์ที่ขาย : 064-XX6-1230

จัดส่ง 15/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่ยนชื่อ EMS

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศานติพงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5949

จัดส่ง 14/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จิรวิทย์ / เบอร์ที่ขาย : 090-XX5-1495

จัดส่ง 14/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อนัญญา / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5988

จัดส่ง 12/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โรบินสัน เพชรบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จรส / เบอร์ที่ขาย : 095-XX4-1925

จัดส่ง 12/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ Big C สุวินทวงศ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทิพยรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 091-XX8-9178

จัดส่ง 10/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จินตนา / เบอร์ที่ขาย : 083-XX4-5414

จัดส่ง 10/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โรบินสัน ตรัง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติธัช / เบอร์ที่ขาย : 096-XX8-1928

จัดส่ง 10/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ Big C กำแพงเพชร

 

ชื่อลูกค้า : คุณ รัฎดาพร (May JTM) / เบอร์ที่ขาย : 082-XX9-3595

จัดส่ง 8/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เจตรินทร์ / เบอร์ที่ขาย : 084-XX8-9232

จัดส่ง 6/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อันนาตู(L) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX7-9997

จัดส่ง 5/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : รับเองที่ บางรัก

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศรุตธร / เบอร์ที่ขาย : 083-XX9-6519

จัดส่ง 5/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กันยา / เบอร์ที่ขาย : 080-XX9-6654

จัดส่ง 5/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โรบินสัน ลพบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พลพีย์  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-7877

จัดส่ง 3/09/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล บางนา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กฤษณา  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX5-4596

จัดส่ง 29/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ แฟชั่นไอร์แลนด์​

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กัญญาภัทร  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX2-3332

จัดส่ง 29/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ธานินทร์  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX7-9995

จัดส่ง 29/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล เวสต์เกต

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อรัณ  / เบอร์ที่ขาย : 088-XX2-4959

จัดส่ง 29/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : รับเอง ICONSIAM

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พ.สุธีร์ / เบอร์ที่ขาย : 082-XX5-2546

จัดส่ง 25/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยวรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 087-XX1-4466

จัดส่ง 24/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG769430600TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สามัญ / เบอร์ที่ขาย : 095-XX89-164

จัดส่ง 21/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิพันธ์(Mm) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX8-0891

จัดส่ง 20/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ พาราไดซ์ ศรีนครินทร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กชกร(Mm) / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-2969

จัดส่ง 20/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ พาราไดซ์ ศรีนครินทร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เชนยุทธ  / เบอร์ที่ขาย : 080-XX1-7474

จัดส่ง 19/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG769423966TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ รัตนพร  / เบอร์ที่ขาย : 089-XX3-4488

จัดส่ง 18/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG770327627TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัจสิรีกร​  / เบอร์ที่ขาย : 080-XX9-6116

จัดส่ง 17/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG769417413TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กิตตน์สุชา / เบอร์ที่ขาย : 082-XX8-2288

จัดส่ง 17/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG769417400TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ มันคง(พี่ปู) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX8-2859

จัดส่ง 17/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุดแถว / เบอร์ที่ขาย : 095-XX6-6454

จัดส่ง 17/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ฟอร์จูน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จุฑาทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 080-XX9-2942

จัดส่ง 17/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส ขอบแก่น2

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วัลภา(jiew) / เบอร์ที่ขาย : 096-XX2-9592

จัดส่ง 14/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กันตินันท์(jiew) / เบอร์ที่ขาย : 064-XX9-5416

จัดส่ง 14/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน สระบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พัชมน / เบอร์ที่ขาย : 083-XX6-6329

จัดส่ง 14/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พัชมน / เบอร์ที่ขาย : 095-XX5-5461

จัดส่ง 14/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติพรรณ / เบอร์ที่ขาย : 095-XX6-2914

จัดส่ง 13/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ สีลม คอมเพล็กซ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัทพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5982

จัดส่ง 11/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัทพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX1-7895

จัดส่ง 11/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัทพงศ์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX5-2898

จัดส่ง 11/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดนิลภัสร์ / เบอร์ที่ขาย : 080-XX4-6542

จัดส่ง 10/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :เปลี่ยนชื่อ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทรงพล / เบอร์ที่ขาย : 099-XX2-9249

จัดส่ง 9/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณฐภาส์ / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-2636

จัดส่ง 9/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ แฟชั่นไอร์แลนด์​

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชลรส  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX6-9492

จัดส่ง 7/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน เพชรบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พรศักดิ์(สุขชาย)  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX2-8238

จัดส่ง 4/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG770372100TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติศักดิ์  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-5199

จัดส่ง 4/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กัณฐิกา  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-6194

จัดส่ง 4/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ซีคอน บางแค

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วิทยา  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX5-9978

จัดส่ง 4/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชูวุฒิ  / เบอร์ที่ขาย : 088-XX3-3311

จัดส่ง 3/08/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS EG770344951TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ  ชลธิชา(Jiew) / เบอร์ที่ขาย : 080-XX3-2659

จัดส่ง 31/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ  ฐิติรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 095-XX3-2363

จัดส่ง 31/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อรพินท์(แนช)  / เบอร์ที่ขาย : 080-XX6-4563

จัดส่ง 28/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  โรบินสัน จันทบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วัลภา(Jiew) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-9592

จัดส่ง 27/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐนันท์  / เบอร์ที่ขาย : 084-XX9-6614

จัดส่ง 27/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ระยอง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พิศาล  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX6-5533

จัดส่ง 24/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS   EG768016440TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พิศาล  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX6-7744

จัดส่ง 24/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG768016440TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ราตรี(แหม่ม)  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX7-1464

จัดส่ง 24/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ Market Village หัวหิน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ มัณฑนา(แหม่ม)  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX4-4149

จัดส่ง 19/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ Market Village หัวหิน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จีรัชญ์ณา  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX5-6395

จัดส่ง 18/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ไพศาล  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-1091

จัดส่ง 10/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ตวิษา  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX8-6928

จัดส่ง 10/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวดี  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-4596

จัดส่ง 4/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ แฟชั่นไอซ์แลนด์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปุณณภา  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX6-1965

จัดส่ง 4/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ศรีสมาน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จิรพรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 097-XX3-4399

จัดส่ง 4/07/2020  

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เสาวณีย์ L  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX4-5926

จัดส่ง 4/07/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่ที่ trueshop

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เสาวณีย์ L  / เบอร์ที่ขาย : 095-XX2-6569

จัดส่ง 4/07/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ออกซิมใหม่ที่ trueshop

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กุ๊ก  / เบอร์ที่ขาย : 092-XX9-7788

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : รับที่ trueshop ท่าดินแดง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ บวรนันท์  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX5-1695

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ชัยภูมิ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ บวรนันท์  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX1-6595

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ชัยภูมิ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศิลป์ศุภา  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5597

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ บิ๊กซี น่าน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ระพีพรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-4559

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ สีลม คอมเพล็กซ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ระพีพรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-3599

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ สีลม คอมเพล็กซ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ระพีพรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 082-XX2-4695

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ สีลม คอมเพล็กซ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชัยลิขิต  / เบอร์ที่ขาย : 087-XX5-7700

จัดส่ง 29/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS   ED109439976TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สายธาร  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX2-3639

จัดส่ง 27/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  เซ็นทรัล พระราม2

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ไพรชิตร  / เบอร์ที่ขาย : 088-XX2-5156

จัดส่ง 27/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล พัทยาบีช

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สมเกียรติ์  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5044

จัดส่ง 27/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล พิษณุโลก

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชลธิชา  / เบอร์ที่ขาย : 097-XX4-1456

จัดส่ง 25/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส เชียงยืน มหาสารคาม

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ธนัญญา  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX1-7889

จัดส่ง 22/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล พระราม3

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จิราภา  / เบอร์ที่ขาย : 095-XX5-8357

จัดส่ง 22/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส ราชบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ภัทรดร  / เบอร์ที่ขาย : 091-XX8-9824

จัดส่ง 22/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : นราธิวาส EMS  EG540306954TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทศพร  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX0-6665

จัดส่ง 22/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เปลี่ยนหรือลงทะเบียน ปัตตานี 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ลำใย  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX6-2541

จัดส่ง 17/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส ชุมพร

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุรชาติ  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX5-4563

จัดส่ง 17/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ แฟชั่นไอซ์แลนด์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วสิ  / เบอร์ที่ขาย : 096-XX5-6624

จัดส่ง 17/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล บางนา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชุดา  / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-3950

จัดส่ง 15/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐธกรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX7-7156

จัดส่ง 15/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ฟอร์จูนทาวน์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ภานุวัตร(T.Chidchai) / เบอร์ที่ขาย : 091-XX9-2953

จัดส่ง 15/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ บิ๊กซี ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วีรภัทร / เบอร์ที่ขาย : 091-XX8-5655

จัดส่ง 13/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณ มาลา(T.Chidchai) / เบอร์ที่ขาย : 084-XX3-2928

จัดส่ง 13/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล อุดรธานี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สมปรารถนา / เบอร์ที่ขาย : 096-XX0-5505

จัดส่ง 13/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล มหาชัย

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดรัลรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX1-5450

จัดส่ง 12/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ บิ๊กซี หัวหมาก

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชิดชัย(T.Chidchai) / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-2987

จัดส่ง 9/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชิดชัย / เบอร์ที่ขาย : 099-XX6-2892

จัดส่ง 9/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เลิศฤทธิ์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX7-8932

จัดส่ง 9/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ระยอง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จักรกฤษณ์(pim) / เบอร์ที่ขาย : 080-XX4-8855 a

จัดส่ง 9/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG540168396TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ The Budget / เบอร์ที่ขาย : 096-XX2-8283

จัดส่ง 8/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ icon siam

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พลอยภัสสรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 090-XX7-6688 a

จัดส่ง 8/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  ED072309383TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชิดชัย / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-5929

จัดส่ง 7/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อรัณกร / เบอร์ที่ขาย : 090-XX2-5522

จัดส่ง 6/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EG540179629TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดลนภา / เบอร์ที่ขาย : 095-XX6-1688

จัดส่ง 6/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ลพบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ฮาราลัมโพส / เบอร์ที่ขาย : 099-XX8-2340

จัดส่ง 6/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ซีคอน ศรีนครินทร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กฤตินนท์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX9-2565

จัดส่ง 5/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ (อันนาตู) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX2-9982

จัดส่ง 5/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน บางรัก

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อุษณีษ์ / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-2924

จัดส่ง 5/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อุษณีษ์ / เบอร์ที่ขาย : 096-XX1-6469

จัดส่ง 5/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

 

ชื่อลูกค้า : คุณ รุ่งฟ้า / เบอร์ที่ขาย : 064-XX5-1951

จัดส่ง 4/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS   ED072302102TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ รุ่งฟ้า / เบอร์ที่ขาย : 096-XX4-2963

จัดส่ง 3/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ The Walk นครสวรรค์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วุฒิภัทร / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-8909

จัดส่ง 3/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กนก / เบอร์ที่ขาย : 096-XX5-1659

จัดส่ง 3/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ บิ๊กซี หัวหมาก

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฏฐชัย(ชัย) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5093

จัดส่ง 3/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญญา / เบอร์ที่ขาย : 095-XX9-1669

จัดส่ง 3/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญญา / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-4298

จัดส่ง 2/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส อุตรดิตถ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วิไลพร / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-4598

จัดส่ง 2/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส อุตรดิตถ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วรลักษณ์ / เบอร์ที่ขาย : 090-XX4-5330

จัดส่ง 1/06/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ central West Gate

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญวัจน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-6095

จัดส่ง 31/05/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ central West Gate

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญวัจน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-9560

จัดส่ง 31/05/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ central West Gate

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญวัจน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-6950

จัดส่ง 31/05/2020 

 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ central West Gate

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปัญวัจน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-6905

จัดส่ง 31/05/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ central West Gate 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จาตุรันต์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-2456

จัดส่ง 31/05/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภิศรา / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-4459 

จัดส่ง 30/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS  J&T  820268255936

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จักร์กฤษณ์(ple preecha..) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX6-9168 

จัดส่ง 30/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส อุดรธานี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กฤษดา(meeny) / เบอร์ที่ขาย : 094-XX4-9690 dt

จัดส่ง 29/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS  EG540129066TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุชญา / เบอร์ที่ขาย : 063-XX8-9498

จัดส่ง 29/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล ศาลายา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วาสนา / เบอร์ที่ขาย : 085-XX3-6369 dt

จัดส่ง 26/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS ED024634820TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยา / เบอร์ที่ขาย : 084-XX9-9454

จัดส่ง 24/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ Big C มหาชัย

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญนภา / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-7778

จัดส่ง 23/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ Big C ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อรุณฉัตร / เบอร์ที่ขาย : 080-XX9-2656

จัดส่ง 23/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ central West Gate 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทิสา / เบอร์ที่ขาย : 096-XX3-6663

จัดส่ง 21/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS EG540197769TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กิตติเชษฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 093-XX9-5359

จัดส่ง 20/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS kerry PTPN000204569

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พรทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 082-XX5-2244

จัดส่ง 19/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS  EG540185099TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วิวัต(koipicchamon) / เบอร์ที่ขาย : 064-XX9-4293

จัดส่ง 18/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โลตัส กระบี่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พิกุลทอง / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5540

จัดส่ง 18/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS  EI955860975TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิพร / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-4469

จัดส่ง 17/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ ฟอร์จูนทาวน์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิพร / เบอร์ที่ขาย : 099-XX1-7988

จัดส่ง 17/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ BIG C ลพบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิพร / เบอร์ที่ขาย : 095-XX6-5699

จัดส่ง 17/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ BIG C แพร่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิพร / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-9946

จัดส่ง 17/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ BIG C แพร่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปรีชา / เบอร์ที่ขาย : 099-XX8-9063

จัดส่ง 16/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อเนกรัชต์ / เบอร์ที่ขาย : 086-XX2-6888

จัดส่ง 16/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  J&T  820248397684

 

ชื่อลูกค้า : คุณ นภาวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 063-XX8-2989

จัดส่ง 16/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  J&T  820248401700

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดร.จีด / เบอร์ที่ขาย : 099-XX4-5542

จัดส่ง 15/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :โอนสิทธ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดร.จีด / เบอร์ที่ขาย : 064-XX9-5469

จัดส่ง 15/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :โอนสิทธ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ภุชงค์ / เบอร์ที่ขาย : 090-XX3-1155

จัดส่ง 14/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EI955842345TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ จีด / เบอร์ที่ขาย : 064-XX3-6965

จัดส่ง 13/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS EI955824837TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ฉวีวรรณ(alex) / เบอร์ที่ขาย : 065-XX1-4223

จัดส่ง 13/5/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS EI992655134TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชัยวัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX4-6423

จัดส่ง 15/4/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS EI838485518TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ยงยุทธ / เบอร์ที่ขาย : 082-XX6-1669

จัดส่ง 14/4/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EI838482794TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทิพย์ลดา / เบอร์ที่ขาย : 098-XX6-6228 ผA

จัดส่ง 2/4/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EI809439459TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภานัน / เบอร์ที่ขาย : 061-XX4-2397 ผA

จัดส่ง 1/4/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EI809437135TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ Rita W.(Benz) / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-5594

จัดส่ง 1/4/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T 820184692180

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ธณิศ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5899,096-XX6-8898

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  โลตัส อ่างทอง

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐวุฒิ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX1-9094

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T   820178788833

 

ชื่อลูกค้า : คุณ โชติกา / เบอร์ที่ขาย : 096-XX6-5987

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T   820178791176

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณิชชยา / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5669

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T   820178793604

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณิชชยา / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5669

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T   820178793604

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทรงศักดา / เบอร์ที่ขาย : 080-XX7-9095

จัดส่ง 27/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : J&T   820178785156

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ลลิดา Pichit  / เบอร์ที่ขาย : 065-XX3-6514

จัดส่ง 21/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  แฟชั่นไอซ์แลนด์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อนุรักษ์  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX6-0950,0590,0905

จัดส่ง 19/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ประภาวดี  / เบอร์ที่ขาย : 095-XX2-8929

จัดส่ง 19/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โลตัส เอ็กตร้า ขอนแก่น2

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ทศพล  / เบอร์ที่ขาย : 064-XX6-6100

จัดส่ง 18/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ศรีสมาน

 

ชื่อลูกค้า : คุณ Deuce 98  / เบอร์ที่ขาย : 098-XX9-5998

จัดส่ง 16/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ AIS เดอะมอลล์ ท่าพระ   (อง)

 

ชื่อลูกค้า : คุณ believe(ชญาณิศา)  / เบอร์ที่ขาย : 063-XX6-9695

จัดส่ง 16/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เมกา บางนา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ อรัญ  / เบอร์ที่ขาย : 097-XX6-5928

จัดส่ง 16/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ true เดอะมอลล์ ท่าพระ   (อง)

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริวรรณ  / เบอร์ที่ขาย : 085-XX5-7897

จัดส่ง 14/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล พระราม2

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ปรามี / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-2558

จัดส่ง 14/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล บางนา

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เบญญาภา / เบอร์ที่ขาย : 097-XX6-5415

จัดส่ง 13/3/2020    841879388

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน นครศรีธรรมราช

 

ชื่อลูกค้า : คุณAey@Taifa / เบอร์ที่ขาย : 096-XX1-9979

จัดส่ง 13/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : EMS  EI714315701TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณวรนุช / เบอร์ที่ขาย : 080-XX9-4565

จัดส่ง 10/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เมกา บางนา

 

ชื่อลูกค้า : คุณจิรกร / เบอร์ที่ขาย : 099-XX6-8889

จัดส่ง 10/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ เพ็ญลักษณ์ / เบอร์ที่ขาย : 090-XX9-5615

จัดส่ง 10/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กนิษฐา / เบอร์ที่ขาย : 090-XX9-0102

จัดส่ง 7/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ราชบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ นรินทร์ธรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 095-XX5-5356

จัดส่ง 6/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชัยศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 095-XX3-5451

จัดส่ง 6/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล อุดรธานี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ Beau TJ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX8-2007

จัดส่ง 4/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ฟอร์จูนทาวน์ 

 

ชื่อลูกค้า : คุณ โชติพัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX2-9996

จัดส่ง 3/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สัญญา / เบอร์ที่ขาย : 094-XX1-5519

จัดส่ง 3/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์  เทสโก้โลตัส ชุมพร

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฏฐ์นภัค / เบอร์ที่ขาย : 095-XX5-0950

จัดส่ง 3/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ โรบินสัน ชัยภูมิ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ april ศุภสินีนิษฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 096-XX5-2879

จัดส่ง 3/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ :  EMS  EI714315701TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พิสิษฐ์ / เบอร์ที่ขาย : 064-XX1-6145

จัดส่ง 2/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรพัฒน์ / เบอร์ที่ขาย : 083-XX9-8979

จัดส่ง 2/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล ชลบุรี

 

ชื่อลูกค้า : คุณ วรพจน์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5399

จัดส่ง 2/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ The Walk นครสวรรค์

 

 ชื่อลูกค้า : คุณ ภิญโญ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-3339

จัดส่ง 2/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ รามคำแหง3

 

ชื่อลูกค้า : คุณ นริศรา / เบอร์ที่ขาย : 064-XX5-9596

จัดส่ง 1/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น3

 

ชื่อลูกค้า : คุณ กชพร / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-2429

จัดส่ง 1/3/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฏฐนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX5-6198

จัดส่ง 29/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ชะอำ

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ดารุณี / เบอร์ที่ขาย : 083-XX5-3654

จัดส่ง 29/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐชนัยน์ / เบอร์ที่ขาย : 091-XX4-5955

จัดส่ง 29/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ซีคอน ศรีนครินทร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ ชรินรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 096-XX9-4245

จัดส่ง 26/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ เดอะมอลล์ รามคำแหง3

 

ชื่อลูกค้า : คุณ april swety g (ธนากร) / เบอร์ที่ขาย : 084-XX5-2879

จัดส่ง 26/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

 

ชื่อลูกค้า : คุณ พรทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 099-XX9-5596

จัดส่ง 26/2/2020 

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธิ์ สีลม คอมเพล็กซ์

 

ชื่อลูกค้า : คุณ สุนานา / เบอร์ที่ข?

ติดต่อ โทร: 080-900-6666 , 0896999951 ,080-080-8800
ติดต่อ LINE id : 0809006666​ , arttrue95


สั่งซื้อเบอร์ง่ายๆ

1 ) เลือกเบอร์ (กรุณาโทร หรือ LINE เช็คเบอร์ )
2 ) โอนเงินยืนยันการสั่งซื้อ
3 ) รับเบอร์พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ Ture รับเบอร์ที่ศูนย์ทรูใกล้บ้าน
Dtac รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS
AIS รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS

กฎกติกาการสั่งซื้อ

  • รับจองสินค้า กำหนดระยะเวลา 24 ชม. หากไม่มีการชำระค่าสินค้าเข้ามา ขอสงวนสิทธิ์ปลดจอง
  • หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพื่อเติม โทร.0809006666 ได้ทันที
  • กรุณาเช็คสินค้าและเปิดใช้งานภายใน 9 วัน หลังจากได้รับซิม
  • ยินดีรับผิดชอบคืนเงินเต็มจำนวน หากซิมใช้งานไม่ได้ ภายใน 9 วันหลังจากได้รับซิม
  • หากลูกค้าไม่ตรวจสอบ เกิน 9 วันหลังจากได้รับซิม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  • กรุณาเช็คเบอร์ให้มั่นใจก่อนซื้อและชำระค่าสินค้า หากมีการส่งหรือทำเอกสารโอนชื่อเรียบร้อย จะไม่รับเปลี่ยนเบอร์ทุกกรณี