ซิมเบอร์สวย เบอร์สวย
 
คำค้นหายอดนิยม
 
เบอร์มงคลตามวันเกิด
 
footer

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุไปรษณีย์ไทย/เลข EMS

ที่ลิงค์นี้ -->  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ Kerry

ที่ลิงค์นี้ -->  https://th.kerryexpress.com/th/track/

 

ชื่อลูกค้า : ขจร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-774-2456

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ศักดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-942-3625

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI261730984TH

 

ชื่อลูกค้า : เกศสุดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-229-4269

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI318917926TH

 

ชื่อลูกค้า : เกศสุดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-619-2469

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI318917926TH

 

ชื่อลูกค้า : พยุงศักดิ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-463-6956

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI318917873TH

 

ชื่อลูกค้า : รวีชาติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-693-9698

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI319650068TH

 

ชื่อลูกค้า : ปารดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-9619

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI318917873TH

 

ชื่อลูกค้า : ปารดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-9691

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI318917873TH

 

ชื่อลูกค้า : สมบูรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-526-9635

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ชื่อลูกค้า : มนตรี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-919-1614

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โลตัส ศาลายา

 

ชื่อลูกค้า : มนตรี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-5293

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โลตัส ศาลายา

 

ชื่อลูกค้า : ชวนชม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-1978

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI319632002TH

 

ชื่อลูกค้า : ชวนชม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-6289

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI319632002TH

 

ชื่อลูกค้า : กรชวัล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-398-2416

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI319632016TH

 

ชื่อลูกค้า : มลฤดี / เบอร์ที่ขาย : 0xx-115-11XX

จัดส่ง 12/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

 

ชื่อลูกค้า : ศักดา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-551-4497

จัดส่ง 09/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI283523219TH

 

ชื่อลูกค้า : ปทิตตา / เบอร์ที่ขาย : 0xx-892-694X

จัดส่ง 08/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ the mall งามวงค์วาน

 

ชื่อลูกค้า : เบญสิร์ยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-639-9142

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โรบินสันตรัง

 

ชื่อลูกค้า : ขวัญชนก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-626-2823

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658931TH

 

ชื่อลูกค้า : นิธิพล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-995-5624

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658905TH

 

ชื่อลูกค้า : ชุติมา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-2493

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658928TH

 

ชื่อลูกค้า : วรเมธ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-693-2369

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658945TH

 

ชื่อลูกค้า : ดนิตา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4169

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658914TH

 

ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-463-6154

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658959TH

 

ชื่อลูกค้า : สมจิตร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-3953

จัดส่ง 07/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282658891TH

 

ชื่อลูกค้า : ธนาภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-635-3623

จัดส่ง 05/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621340173TH

 

ชื่อลูกค้า : ธนาภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-9698

จัดส่ง 05/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621340173TH

 

ชื่อลูกค้า : สมคิด / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-2829

จัดส่ง 05/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621340187TH

 

ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-8796

จัดส่ง 05/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621340195TH

 

ชื่อลูกค้า : ปฏิมากรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-356-1498

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI297910413TH

 

ชื่อลูกค้า : กัญญาวีร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-6324

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI297910427TH

 

ชื่อลูกค้า : คำจันทร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-469-1698

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI297910400TH

 

ชื่อลูกค้า : จีรนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-924-2245

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ big c สระแก้ว

 

ชื่อลูกค้า : แนน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-626-2666

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: Line Man / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : เฟส / เบอร์ที่ขาย : 0XX-956-3945

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เดอะมอลล์ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : จันทิรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-3539

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621392286TH

 

ชื่อลูกค้า : ลดาวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-941-9649

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621392290TH

 

ชื่อลูกค้า : จันทิมา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-393-6998

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621392299TH

 

ชื่อลูกค้า : อภิญญา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-945-6144

จัดส่ง 04/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซ็นทรัลศาลายา

 

ชื่อลูกค้า : อธิลภัทร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-356-5997

จัดส่ง 02/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621367366TH

 

ชื่อลูกค้า : พิมพ์ชณก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-554-9893

จัดส่ง 02/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621367383TH

 

ชื่อลูกค้า : นงลักษ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-545-9654

จัดส่ง 02/10/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โลตัสพัทยาใต้

 

ชื่อลูกค้า : ยุราพรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-6539

จัดส่ง 01/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282619921TH

 

ชื่อลูกค้า : พัชรียา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-242-9465

จัดส่ง 01/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282619875TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณพฤฒินันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-562-9445

จัดส่ง 01/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282619884TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณทองพูล / เบอร์ที่ขาย : 099885XXXX

จัดส่ง 01/10/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / โอนสิทธ์ เซ็นทรัลเวลเกรต

 

ชื่อลูกค้า : นุชนาถ​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-491-6532

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282627639TH

 

ชื่อลูกค้า : จิรายุ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-6428

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282627611TH

 

ชื่อลูกค้า : นพวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-793-9414

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282627642TH

 

ชื่อลูกค้า : นพวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-2422

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282627642TH

 

ชื่อลูกค้า : สุนัยรัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-4996

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI282627625TH

 

ชื่อลูกค้า : วรรณรัฐ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-654-4592

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์เซนทรัลแจ้งวัฒนะ

 

ชื่อลูกค้า : วรันลักษณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-454-2995

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เดอะมอลล์ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : อำพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-615-9424

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI261703825TH

 

ชื่อลูกค้า : pphung / เบอร์ที่ขาย : 0XX-282-5465

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ems

 

ชื่อลูกค้า : pphung / เบอร์ที่ขาย : 0XX-954-2942

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ems

 

ชื่อลูกค้า : pphung / เบอร์ที่ขาย : 0XX-965-3642

จัดส่ง 30/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ems

 

ชื่อลูกค้า : สุรชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-652-6355

จัดส่ง 28/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621372834TH

 

ชื่อลูกค้า : ปิ่น / เบอร์ที่ขาย : 0XX-952-4599

จัดส่ง 28/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621372825TH

 

ชื่อลูกค้า : ศศิวิมนต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-459-3982

จัดส่ง 28/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621372848TH

 

ชื่อลูกค้า : กฤษณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-994-6961

จัดส่ง 28/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621372879TH

 

ชื่อลูกค้า : ฉวีวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-441-5593

จัดส่ง 28/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621372865TH

 

ชื่อลูกค้า : ชลิต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-992-9414

จัดส่ง 27/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ โรบินสัน มุกดาหาร

 

ชื่อลูกค้า : คุณภวัต / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-2496

จัดส่ง 27/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF619683516TH

 

ชื่อลูกค้า : ณัฏฐภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-416-3562

จัดส่ง 26/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF619682435TH

 

ชื่อลูกค้า : สุนีย์รัตน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-6263

จัดส่ง 25/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI245267747TH

 

 ชื่อลูกค้า : โยษิตา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-464-9282

จัดส่ง 25/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI245267738TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณคเณศ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-996-6978

จัดส่ง 25/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI245267741TH

 

ชื่อลูกค้า : พงศธร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-9987

จัดส่ง 24/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242268014TH

 

ชื่อลูกค้า : ปริษา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-3982

จัดส่ง 24/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242268028TH

 

ชื่อลูกค้า : สุชาติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-969-3936

จัดส่ง 23/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ เซนทรัลพระราม2

 

ชื่อลูกค้า : ตีรนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-2395

จัดส่ง 23/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242265605TH

 

ชื่อลูกค้า : ภาณิชา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-161-5659

จัดส่ง 23/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242265579TH

 

ชื่อลูกค้า : จันทร์จีรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-5466

จัดส่ง 23/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242265619TH

 

ชื่อลูกค้า : สุพัตรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-665-2993

จัดส่ง 23/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242265551TH

 

ชื่อลูกค้า : เฉิน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-782-3659

จัดส่ง 22/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : ษมากร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-242-9553

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ฐาธัญสุขเอม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-991-5351

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ฐาธัญสุขเอม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-529-1651

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ฐาธัญสุขเอม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-354-9953

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ฐาธัญสุขเอม / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-5161

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMSจันทร์

 

ชื่อลูกค้า : อัจฉรา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-169-3982

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621423451TH

 

ชื่อลูกค้า : มาริสา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-453-6416

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621423465TH

 

ชื่อลูกค้า : จิดาภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-3549

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621423482TH

 

ชื่อลูกค้า : จิดาภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-151-6294

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621423482TH

 

ชื่อลูกค้า : เครือทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-4419

จัดส่ง 21/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF621423479TH

ชื่อลูกค้า : อดิชัย / เบอร์ที่ขาย : 0XX-595-90XX,0XX-595-90XX

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ทรูช้อป เซ็นทรัลราดพร้าว

 

ชื่อลูกค้า : คุณดวงกมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-196-5654

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMS จันทร์

 

ชื่อลูกค้า : คุณดวงกมล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-249-8956

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EMS จันทร์

 

ชื่อลูกค้า : ม่านฟ้า / เบอร์ที่ขาย : 0XX-362-3936

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF655490509TH

 

ชื่อลูกค้า : นพลักษณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-2956

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF655490490TH

 

ชื่อลูกค้า : ธนาวุฒิ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4544

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF655490486TH

 

ชื่อลูกค้า : อนุสรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-979-6445

จัดส่ง 20/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ทรูช้อป โลตัส แกลง

 

ชื่อลูกค้า : กฤษณา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-545-6550

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : โอน big c สุราษธานี

 

ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4599

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244874TH

 

ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4566

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244874TH

 

ชื่อลูกค้า : วสันต์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-3594

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244843TH

 

ชื่อลูกค้า : ณภาภัช / เบอร์ที่ขาย : 0XX-991-5595

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244857TH

 

ชื่อลูกค้า : จักรกฤษ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-692-3995

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244865TH

 

ชื่อลูกค้า : วีรวรรณ​ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-4561

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244812TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-916-6564

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244830TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐภรณ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-9556

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244830TH

 

ชื่อลูกค้า : คุณกณิศนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-359-5142

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI242244826TH

 

ชื่อลูกค้า : วิษณุพงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-525-6156

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอน โลตัสนครปฐม

 

ชื่อลูกค้า : กัลยกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-561-5992

จัดส่ง 19/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอน บิ๊กซี นครสวรรค์

 

ชื่อลูกค้า : โชคกร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-936-4654

จัดส่ง 18/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : เดอะมอลล์ท่าพระ

 

ชื่อลูกค้า : กนกกาญจน์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-256-3536

จัดส่ง 18/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EF556078818TH 

 

ชื่อลูกค้า : วรัทยา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-546-2449

จัดส่ง 13/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : โอนสิทธ์ มาเก็ต หัวหิน

 

ชื่อลูกค้า : เจษฎากร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4691

จัดส่ง 12/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205878201TH

 

ชื่อลูกค้า : ชูชาติ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-793-9323

จัดส่ง 12/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205878215TH

 

ชื่อลูกค้า : ฉวีวรรณ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-453-6422

จัดส่ง 12/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205878229TH

 

ชื่อลูกค้า : เฉลิมพล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-497-9461

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED815442369TH

 

ชื่อลูกค้า : ธันยนันท์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-794-6966

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED815442372TH

 

ชื่อลูกค้า : พรศาณี / เบอร์ที่ขาย : 0XX-646-1465

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED81542409TH

 

ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-591-5646

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: อื่นๆ / หมายเลขพัสดุ : ICON SIAM

 

ชื่อลูกค้า : เจก / เบอร์ที่ขาย : 0XX-639-6424

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED815442386TH

 

ชื่อลูกค้า : ลัดดาวัลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-992-8942

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI168486138TH

 

ชื่อลูกค้า : ลัดดาวัลย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-992-8924

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI168486138TH

 

ชื่อลูกค้า : น้ำตาล / เบอร์ที่ขาย : 0XX-624-1789

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED81542390TH

 

ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-945-5624

จัดส่ง 11/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : ED92194806TH

 

ชื่อลูกค้า : ศิริพร / เบอร์ที่ขาย : 0XX-361-9366

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867115TH

 

ชื่อลูกค้า : ขวัญเรือน / เบอร์ที่ขาย : 0XX-616-9566

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867124TH

 

ชื่อลูกค้า : อิงค์คณัส / เบอร์ที่ขาย : 0XX-624-2642

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867138TH

 

ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-616-4944

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867075TH

 

ชื่อลูกค้า : ดนิตา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-461-4469

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867141TH

 

ชื่อลูกค้า : จิดาภา / เบอร์ที่ขาย : 0XX-793-9951

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867084TH

 

ชื่อลูกค้า : รุ้งทิพย์ / เบอร์ที่ขาย : 0XX-449-1941

จัดส่ง 10/09/2019

ส่งโดย: ไปรณีย์ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) / หมายเลขพัสดุ : EI205867098TH

ติดต่อ โทร: 080-900-6666 , 0896999951 ,080-080-8800
ติดต่อ LINE id : 0809006666 ,089-6999951
ติดต่อ LINE: 089-6999951,080-080-8800


สั่งซื้อเบอร์ง่ายๆ

1 ) เลือกเบอร์ (กรุณาโทร หรือ LINE เช็คเบอร์ )
2 ) โอนเงินยืนยันการสั่งซื้อ
3 ) รับเบอร์พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ Ture รับเบอร์ที่ศูนย์ทรูใกล้บ้าน
Dtac รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS
AIS รอรับเบอร์และหนังสือมอบอำนาจทาง EMS

กฎกติกาการสั่งซื้อ

  • รับจองสินค้า กำหนดระยะเวลา 24 ชม. หากไม่มีการชำระค่าสินค้าเข้ามา ขอสงวนสิทธิ์ปลดจอง
  • หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพื่อเติม โทร.0809006666 ได้ทันที
  • กรุณาเช็คสินค้าและเปิดใช้งานภายใน 9 วัน หลังจากได้รับซิม
  • ยินดีรับผิดชอบคืนเงินเต็มจำนวน หากซิมใช้งานไม่ได้ ภายใน 9 วันหลังจากได้รับซิม
  • หากลูกค้าไม่ตรวจสอบ เกิน 9 วันหลังจากได้รับซิม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  • กรุณาเช็คเบอร์ให้มั่นใจก่อนซื้อและชำระค่าสินค้า หากมีการส่งหรือทำเอกสารโอนชื่อเรียบร้อย จะไม่รับเปลี่ยนเบอร์ทุกกรณี